Геометрия ЕООД
Геодезически услуги в градовете Видин, Враца, Монтана, Плевен, София

Заснемане с дрон

 

В проектантския процес, архитекти и строители изискват заснемане на терена и предоставяне на 3D Модел на действителността. Геометрия ЕООД създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.

Варианти на предоставяните продукти са:

  • Изработване на ортофото планове;
  • Изработване на цифров модел на терена (DTM);
  • 3D модел на отделна сграда и прилежащ терен;

Определяне обема на изкопи и насипи.