Геометрия ЕООД
Геодезически услуги в градовете Видин, Враца, Монтана, Плевен, София

Трасиране

  • Трасиране на имотни граници

За да се установят точните граници на даден поземлен имот, е необходимо да се извърши трасиране (отлагане) на граничните му точки. За да извършим трасировъчните дейности, първо трябва да подготвим необходимите данни.

  • Трасиране на строителни оси, конструктивни елементи, изкоп на сграда

При започване на строителни дейности на даден обект е необходимо да се трасира бъдещият изкоп и неговата дълбочина според одобрения инвестиционен проект. След като се приключат изкопните дейности и се положи подложният бетон, е необходимо да се трасират строителните оси и/или характерни конструктивни елементи.